Đăng ký nhận báo giáTin tức

Tin tức chuyên ngành

Chuyển đổi số trong giáo dục: hướng đi mới cho hệ thống giáo dục tương lai

Sự kết hợp giữa giáo dục và công nghệ đã tạo ra một khả năng cách mạng, mở ra cơ...
10/08/2023 - VR360

Tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã nâng tầm quan trọng của chuyển đổi số trở nên vô cùng mạnh...
01/03/2023 - VR360

Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục tiềm năng như thế nào?

Chuyển đổi số trong giáo dục hiện đang được Chính phủ Việt Nam khuyến khích và đẩy mạnh với mục...
05/10/2022 - VR360

Khách Hàng Tiêu Biểu

Liên hệ